ZARZĄDZENIE 5.1/2016

ZARZĄDZENIE 5.1/2016

Prezesa Sądu Rejonowego w Chodzieży z dnia 26 stycznia 2016 roku.
w sprawie utworzenia Internetowego Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Chodzieży

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Tworzy się w Sądzie Rejonowym W Chodzieży Internetowy Portal Informacyjny Sądu Rejonowego w Chodzieży, który rozpoczyna funkcjonowanie z dniem 1 lutego 2016 roku

§ 2

Uruchomienie Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Chodzieży ma na celu ułatwienie podmiotom upoważnionym i uprawnionym w myśl obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności stronom postępowania i ich pełnomocnikom, a  sędziom i prokuratorom dostępu do informacji, jakie znajdują się w oprogramowaniu wspomagającym biurowość sądową w sprawach rozpoznawanych przed Sądem Rejonowym w Chodzieży.

§ 3

Portal Informacyjny jest dostępny pod adresem: https://portal.poznan.sa.gov.pl

§ 4

  1. Zasady funkcjonowania i warunki korzystania z Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Chodzieży szczegółowo określa Regulamin Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Chodzieży, który stanowi Załącznik do Zarządzenia
  2. Regulamin podlega publikacji na stronie Portalu Informacyjnego.

 

§ 5

  1. Za prawidłową weryfikację danych podanych we „Wniosku o rejestrację konta” z ważnym dokumentem tożsamości i aktywację konta użytkownika odpowiada kierownik właściwego wydziału Sądu Rejonowego w Chodzieży.
  2. Przewodniczący I Wydziału Cywilnego, II Wydziału Karnego, III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu oraz kierownicy sekretariatów tych wydziałów czuwają nad poprawnością umieszczania danych w Portalu Informacyjnym.

§ 6

Zobowiązuje się informatyka sprawującego opiekę informatyczną w Sądzie do bieżącego weryfikowania poprawności funkcjonowania Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Chodzieży w zakresie nadanego dostępu.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z 26 stycznia 2016r i podlega publikacji na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Chodzieży.


Prezes Sądu Rejonowego w Chodzieży
Piotr GiedrysRejestr zmian dla: ZARZĄDZENIE 5.1/2016

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Chodzieży
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Radosław Kwiatkowski
Dokument z dnia:
2016-12-01
Publikacja w dniu:
2016-12-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Chodzieży
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Radosław Kwiatkowski
Dokument z dnia:
2016-12-01
Publikacja w dniu:
2016-12-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Chodzieży
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Radosław Kwiatkowski
Dokument z dnia:
2016-12-01
Publikacja w dniu:
2016-12-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Chodzieży
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Radosław Kwiatkowski
Dokument z dnia:
2016-12-01
Publikacja w dniu:
2016-12-01
Opis zmiany:
b/d