Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Uprzejmie informujemy, iż Ministerstwo Sprawiedliwości po raz kolejny koordynuje w dniach 20 do 26 lutego 2017 roku „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem". Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz wdrożenie działań na rzecz poprawy ich położenia.

Więcej informacje można uzyskać na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości - Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej https://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/fundusz-pomocy-pokrzywdzonym-oraz-pomocy-postpenitenacjarnej/

Rejestr zmian dla: Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem