Ogłoszenie wykaz inwentarza spadkowego po Zbigniewie Józefie Tabat

Sygn. akt I Ns 246/17

Do Sądu Rejonowego W Chodzieży wpłynęły złożone w dniu 12 czerwca 2017 r. wykazy inwentarza po Zbigniewie Józefie Tabat (nr Pesel: 41122503608), zmarłym w dniu 5 maja 2017 r., a ostatnio zamieszkałym 64-800 Chodzież, Kierzkowice 2/4. Ze złożonymi wykazami inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Spadkobierca, uprawniony do zachowku, lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza. Spadkobierca, uprawniony do zachowku, lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, W szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”

Chodzież,  30 czerwca 2017 r.

SSR Krystian Marchwiak

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie wykaz inwentarza spadkowego po Zbigniewie Józefie Tabat

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Chodzieży
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Radosław Kwiatkowski
Dokument z dnia:
2017-07-07
Publikacja w dniu:
2017-07-07
Opis zmiany:
dołączyłem załącznik - skan ogłoszenia
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Chodzieży
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Radosław Kwiatkowski
Dokument z dnia:
2017-07-07
Publikacja w dniu:
2017-07-07
Opis zmiany:
umieściłem ogłoszenie