Ogłoszenie wykaz inwentarza spadkowego po Piotrze Potucha

Sygn. akt I Ns 355/17

ZARZĄDZENIE

  1. Na podstawie danych wskazanych przez wnioskodawczynię ustalić za pomocą systemu Pesel2-Sad fakt i datę śmierci spadkodawcy.
  2. W związku ze złożonym przez Magdalenę Weronikę Makowiecką wykazem inwentarza po Piotrze Potucha zamieścić na stronie internetowej tut. Sądu oraz na tablicy ogłoszeń tut. Sądu (przez okres 3 miesięcy) ogłoszenie o następującej treści:
    „Do Sądu Rejonowego w Chodzieży wpłynął, złożony w dniu 18 września 2017 r., wykaz inwentarza po Piotrze Potucha (nr Pesel: 63060205512), zmarłym w dniu 8 marca 2017 r., a ostatnio zamieszkałym Ujście, ul. Spokojna 4/1. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Spadkobierca, uprawniony do zachowku, lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza. Spadkobierca, uprawniony do zachowku, lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”
  3. Zakreślić i odłożyć

                                                                    

Chodzież, 2 października 2017 r.

SSR Monika Szawłowska - Andrzejczak

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie wykaz inwentarza spadkowego po Piotrze Potucha

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Chodzieży
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Radosław Kwiatkowski
Dokument z dnia:
2017-10-05
Publikacja w dniu:
2017-10-05
Opis zmiany:
umieściłem ogłoszenie