Ogłoszenie wykaz inwentarza spadkowego po Jerzym Nowaczyku

Sygn. akt I Ns 347/17

 ZARZĄDZENIE

 

  1. Na podstawie danych wskazanych przez wnioskodawców ustalić za pomocą systemu Pesel2-Sad fakt i datę śmierci spadkodawcy.
  2. W związku ze złożonymi przez Ewę Kątowską oraz Krzysztofa Nowaczyka wykazami inwentarza po Jerzym Nowaczyku zamieścić na stronie internetowej tut. Sądu oraz na tablicy ogłoszeń tut. Sądu (przez okres 3 miesięcy) ogłoszenie o następującej treści:
    „Do Sądu Rejonowego w Chodzieży wpłynęły, złożone w dniu 13 września 2017 r., wykazy inwentarza po Jerzym Nowaczyku (nr Pesel: 45101002098), zmarłym w dniu 24 kwietnia 2017 r., a ostatnio zamieszkałym 64-800 Chodzież, ul. Wierzbowa 11B/17. Ze złożonymi wykazami inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Spadkobierca, uprawniony do zachowku, lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza. Spadkobierca, uprawniony do zachowku, lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”
  3. Zakreślić i odłożyć

Chodzież, 2 października 2017 r.

SSR Monika Szawłowska - Andrzejczak

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie wykaz inwentarza spadkowego po Jerzym Nowaczyku

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Chodzieży
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Radosław Kwiatkowski
Dokument z dnia:
2017-10-05
Publikacja w dniu:
2017-10-05
Opis zmiany:
umieściłem ogłoszenie