Ogłoszenie wykaz inwentarza spadkowego po Eugeniuszu Wróblewskim

I Ns 265/17
Do Sądu Rejonowego w Chodzieży wpłynęły zlożone w dniu 4 lipca 2017r. wykazy inwentarza po Eugeniuszu Wróblewskim (nr Pesel: 60073104359), zmarłym W dniu 30 września 2016r., a ostatnio zamieszkałym 64-800 Chodzież, ul. Jana Kilińskiego 8/6. Ze złożonymi wykazami inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
Spadkobierca, uprawniony do zachowku, lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza. Spadkobierca, uprawniony do zachowku, lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

SSR Krystian Marchwiak

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie wykaz inwentarza spadkowego po Eugeniuszu Wróblewskim

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Chodzieży
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Radosław Kwiatkowski
Dokument z dnia:
2017-08-10
Publikacja w dniu:
2017-08-10
Opis zmiany:
dołączyłem załącznik: ogłoszenie wykaz inwentarza spadkowego po Eugeniuszu Wróblewskim
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Chodzieży
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Radosław Kwiatkowski
Dokument z dnia:
2017-08-10
Publikacja w dniu:
2017-08-10
Opis zmiany:
umieściłem ogłoszenie