Ogłoszenie wykaz inwentarza spadkowego po Edmundzie Janie Nowaku

Sygn. akt I Ns 298/17

 Zarządzenie

W związku ze złożeniem przez Marzenę Annę Nowak, Roberta Wolnego, Marcina Wolnego i Monikę Wolną wykazu inwentarza:

  1. zarządzam - stosownie do art. 6381 §1, §2, §3 kpc w zw. z art. 6363 kpc - zamieszczenie na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Chodzieży (sąd spadku) ogłoszenia o następującej treści:

    "Sąd Rejonowy w Chodzieży - Wydział I Cywilny ogłasza, że w sprawie I Ns 298/17 złożono wykaz inwentarza spadkowego po Edmundzie Janie Nowaku (PESEL: 41072001856) zmarłym w dniu 27.04.2017r., ostatnio stale zamieszkałym w Szamocinie przy Pl. Wolności 24/2. Jednocześnie poucza się - stosownie do art. 6381 §3 kpc - że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką  potrzebę dostatecznie uzasadni oraz że osoby wskazane w art. 637 §1 kpc (tj. spadkobiercą, uprawniony do zachowku, zapisobierca, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza"
    .

  2. odnotować i odłożyć;

Chodzież, dnia 7 sierpnia 2017r.

SSR Marcin Bratkowski

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie wykaz inwentarza spadkowego po Edmundzie Janie Nowaku

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Chodzieży
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Radosław Kwiatkowski
Dokument z dnia:
2017-09-13
Publikacja w dniu:
2017-09-13
Opis zmiany:
umieściłem ogłoszenie