Ogłoszenie wykaz inwentarza spadkowego po Czesławie Bednarek

I NS 186/17
,,Do Sądu Rejonowego W Chodzieży wpłynęły złożone W dniu 18 kwietnia 2017r. wykazy inwentarza po Czesławie Bednarek (nr Pesel: 55060210855), zmarłym W dniu 16 stycznia 2017 r., a ostatnio zamieszkałym W Chodzieży przy ul. Składowej 4A/ 11. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taka potrzebę dostatecznie uzasadni. Spadkobierca, uprawniony do achowku, lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza. Spadkobierca, uprawniony do zachowku, lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

SSR Krystian Marchwiak

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie wykaz inwentarza spadkowego po Czesławie Bednarek

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Chodzieży
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Radosław Kwiatkowski
Dokument z dnia:
2017-05-31
Publikacja w dniu:
2017-05-31
Opis zmiany:
dołączyłem skan ogloszenia
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Chodzieży
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Radosław Kwiatkowski
Dokument z dnia:
2017-05-31
Publikacja w dniu:
2017-05-31
Opis zmiany:
wprowadziłem treść ogłoszenia