ogłoszenie w sprawie stwierdzenia na rzecz Skarbu Państwa zasiedzenia nieruchomości

„Przed Sądem Rejonowym W Chodzieży I Wydziałem Cywilnym w sprawie I Ns 861/16 toczy się sprawa z wniosku Skarbu Państwa - Nadleśnictwa Sarbia o stwierdzenie na rzecz Skarbu Państwa zasiedzenia nieruchomości stanowiących działki geodezyjne nr:

a) 491, o pow. 0,45 ha;

   508, o pow. 0,25 ha;

   511, 0 pow. 0,29 ha;

   487, o pow. 0,21 ha;

wszystkie powyższe działki położone są w Nowej Wsi Ujskiej, opisane są w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy W Chodzieży IV Wydział Ksiąg Wieczystych, oznaczonej nr KW Nowa Wieś Ujska, Tom X, karta 382, gdzie jako właściciel wpisany jest Christof Jesse, przy czym księga ta utraciła moc, a znajdują się w posiadaniu Skarbu Państwa - Nadleśnictwa Sarbia;

b) 516, o pow. 1,83 ha;

   499, 0 pow. 1,01 ha;

wszystkie powyższe działki położone są w Nowej Wsi Ujskiej, opisane są w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy W Chodzieży IV Wydział Ksiąg Wieczystych, oznaczonej nr KW Nowa Wieś Ujska, Tom VII, karta 249, gdzie jako właściciel wpisany jest Anton Verch, przy czym księga ta utraciła moc, a znajdują się w posiadaniu Skarbu Państwa - Nadleśnictwa Sarbia;

c) 468, o pow. 0,77 ha;

   475, o pow. 1,60 ha;

wszystkie powyższe działki położone są W Nowej Wsi Ujskiej, opisane są w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy W Chodzieży IV Wydział Ksiąg Wieczystych, oznaczonej nr KW Nowa Wieś Ujska, Tom VII, karta 254, gdzie jako właściciel wpisany jest Anton Radke, przy czym księga ta utraciła moc, a znajdują się w posiadaniu Skarbu Państwa - Nadleśnictwa Sarbia;

d) 515, o pow. 1,80 ha;

   498, 0 pow. 0,89 ha;

wszystkie powyższe działki położone są w Nowej Wsi Ujskiej, opisane są W księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Chodzieży IV Wydział Ksiąg Wieczystych, oznaczonej nr KW Nowa Wieś Ujska, Tom X, karta 402, gdzie jako właściciel wpisany jest Anna Zosch z domu Dahlke, przy czym księga ta utraciła moc, a znajdują się w posiadaniu Skarbu Państwa - Nadleśnictwa Sarbia;

e) 500, o pow. 0,96 ha;

   517, o pow. 1,96 ha;

wszystkie powyższe działki położone są w Nowej Wsi Ujskiej, opisane są w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy W Chodzieży IV Wydział Ksiąg Wieczystych, oznaczonej nr KW Nowa Wieś Ujska, Tom XII, karta 410, gdzie jako właściciel wpisany jest Martha Barth z domu Krüger, przy czym księga ta utraciła moc, a znajdują się w posiadaniu Skarbu Państwa - Nadleśnictwa Sarbia;

f) 513, o pow. 2,69 ha - działka ta położona jest w Nowej Wsi Ujskiej, opisana jest w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy W Chodzieży IV Wydział Ksiąg Wieczystych, oznaczonej nr KW Nowa Wieś Ujska, Tom VII, karta 248, gdzie jako Właściciel wpisany jest Nikolaus Palenda, przy czym księga ta utraciła moc, a znajduje się w posiadaniu Skarbu Państwa - Nadleśnictwa Sarbia;

g) 512, o pow. 2,71 ha - działka ta położona jest W Nowej Wsi Ujskiej, opisane jest W księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy W Chodzieży IV Wydział Ksiąg Wieczystych, oznaczonej nr KW Nowa Wieś Ujska, Tom VIII, karta 291, gdzie jako właściciel wpisany jest Johan Steinke, przy czym księga ta utraciła moc, a znajduje się w posiadaniu Skarbu Państwa - Nadleśnictwa Sarbia;

Wzywa się Wszystkie osoby zainteresowane, aby W terminie 3 (trzech) miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia wykazały przed w/w sądem prawa do spadku po Christofie Jesse, Antoníe Verch, Antonie Radke, Annie Zosch z domu Dahlke, Marthie Barth z domu Krüger, Nikolausie Palenda oraz Johanie Steinke lub prawo własności ww. nieruchomości przysługujące z innego tytułu, pod rygorem ich pominięcia w postępowaniu o stwierdzenie zasiedzenia wskazanej nieruchomości".

 

SSR Marcin Bratkowski

Rejestr zmian dla: ogłoszenie w sprawie stwierdzenia na rzecz Skarbu Państwa zasiedzenia nieruchomości

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Chodzieży
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Radosław Kwiatkowski
Dokument z dnia:
2017-06-14
Publikacja w dniu:
2017-06-14
Opis zmiany:
dołączyłem załącznik - skan ogłoszenia
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Chodzieży
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Radosław Kwiatkowski
Dokument z dnia:
2017-06-14
Publikacja w dniu:
2017-06-14
Opis zmiany:
b/d