ogłoszenie w sprawie I Ns 637/16 o uznanie za zmarłego Karola Kurzajczyk

Przed Sądem Rejonowym w Chodzieży - I Wydziałem Cywilnym w sprawie I Ns 637/16 toczy się sprawa z wniosku Anny Kurzajczyk (adres 64-810 Kaczory ul. Sportowa 8) o uznanie za zmarłego Karola Kurzajczyk, urodzonego w dniu 11 marca 1985r., syna Tadeusza i Anny małżonków Kurzajczyk, który w dniu 9 sierpnia 2015 wyjechał na wyprawę do Gruzji oraz Rosji, której celem było zdobycie szczytów gór Kazbek i Elbrus, zaginionego najprawdopodobniej w dniu 16 sierpnia 2015r., w drodze na szczyt góry Elbrus (Federacja Rosyjska). Sąd wzywa zaginionego aby w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia zgłosił się do tut. sądu, gdyż w przeciwnym razie może być uznany za zmarłego. Nadto sąd wzywa wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomości o zaginionym, aby w powyższym terminie (3 miesięcy) przekazały je sądowi.

 …

 Chodzież, dnia 13 lipca 2017r.

SSR Marcin Bratkowski

 

Rejestr zmian dla: ogłoszenie w sprawie I Ns 637/16 o uznanie za zmarłego Karola Kurzajczyk

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Chodzieży
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Radosław Kwiatkowski
Dokument z dnia:
2017-07-20
Publikacja w dniu:
2017-07-20
Opis zmiany:
Dołączyłem załącznik: ogłoszenie w sprawie I Ns 637/16 o uznanie za zmarłego Karola Kurzajczyk
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Chodzieży
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Radosław Kwiatkowski
Dokument z dnia:
2017-07-20
Publikacja w dniu:
2017-07-20
Opis zmiany:
umieściłem ogłoszenie