Likwidacja kasy sądowej w Sądzie Rejonowym w Chodzieży

INFORMACJA

Uprzejmie informuję, że od 25 kwietnia 2018 roku

Kasa Sądu Rejonowego w Chodzieży będzie nieczynna w związku z jej likwidacja.

 

Wpłaty można dokonywać za pośrednictwem WPŁATOMATU, który znajduje się przy wejściu do budynku sądu.

Przy dokonywaniu wpłaty w systemie bezgotówkowym (za pomocą karty płatniczej), interesanci nie ponoszą żadnych dodatkowych opłat (brak prowizji).

System nie obsługuje wpłat dokonywanych z tytułu zaliczek (np. na poczet opinii biegłych).

 

I N F O R M A C J A

 Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie uiszczenia opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz U z 2016 roku poz. 408) tradycyjne, papierowe znaki opłaty sądowej mogą być wykorzystywane do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2018 roku.

Rejestr zmian dla: Likwidacja kasy sądowej w Sądzie Rejonowym w Chodzieży

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Chodzieży
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Radosław Kwiatkowski
Dokument z dnia:
2018-04-25
Publikacja w dniu:
2018-04-25
Opis zmiany:
umieściłem informacje