22 kwietnia 2016 r. informacja o poszukiwaniu chętnych na stanowisko p.o. asystenta sędziego

informacja o poszukiwaniu chętnych na stanowisko p.o. asystenta sędziego  

SĄD REJONOWY W CHODZIEŻY
ul. Krasińskiego 10 64-800 Chodzież

Poszukuje osób zainteresowanych zatrudnieniem w ramach umowy na zastępstwo  – na stanowisku:
p.o. asystenta sędziego

Kandydatem na stanowisko asystenta sędziego, zgodnie z art. 155§2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych, może być osoba, która:Jest obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

  1. jest nieskazitelnego charakteru,
  2. ukończyła wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
  3. ukończyła 24 lata.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

  1. podanie (zawierające aktualny adres oraz numer telefonu kontaktowego) i CV,
  2. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczpospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów.
  3. oświadczenia:
  • oświadczenia, że kandydat jest obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
  • o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów  rekrutacji.

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe osiągnięcia i kwalifikacje, w tym ukończenia aplikacji ogólnej albo zdanie egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego, adwokackiego lub radcowskiego.

Miejsce pracy: Chodzież
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: 3 300,00zł brutto
Zakres wykonywanych zadań: zadania związane z pracą asystenta sędziego (m.in. sporządzanie projektów zarządzeń, orzeczeń, uzasadnień).

Zgłoszenie z dopiskiem „umowa na zastępstwo – asystent sędziego” należy przesłać na adres:
Sąd Rejonowy w Chodzieży
ul. Krasińskiego 10
64-800 Chodzież

lub złożyć bezpośrednio w Sekretariacie Prezesa pokój nr 15 do dnia 22 kwietnia 2016r.

Rejestr zmian dla: 22 kwietnia 2016 r. informacja o poszukiwaniu chętnych na stanowisko p.o. asystenta sędziego

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Chodzieży
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Radosław Kwiatkowski
Dokument z dnia:
2016-12-05
Publikacja w dniu:
2016-12-05
Opis zmiany:
b/d