Ostatnio dodane artykuły

Aktualności

 • Konkurs nr 2/2018 na stanowisko urzędnicze – stażysty do wydziału orzeczniczego

  Sąd Rejonowy w Chodzieży ul. Krasińskiego 10, 64-800 Chodzież

  ogłasza konkurs nr 2/2018

  na stanowisko urzędnicze – stażysty do wydziału orzeczniczego

  Czytajwięcejo:
 • Konkurs nr 1/2018 na stanowisko referendarza sądowego

  Prezes Sądu Rejonowego w Chodzieży ogłasza konkurs nr 1/2018 na 1 wolne stanowisko referendarza sądowego

  Czytajwięcejo:
 • ogłoszenie w sprawie I Ns 287/17 o stwierdzenie nabycia spadku po Andrzeju Borowiaku

  Przed Sądem Rejonowym w Chodzieży – I Wydziałem Cywilnym w sprawie I Ns 287/17 toczy się postępowanie z wniosku Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie, przy udziale Agnieszki Borowiak, Jędrzeja Borowiaka, Jagody Borowiak, Amelii Borowiak, Tymoteusza Borowiaka o stwierdzenie nabycia spadku po Andrzeju Borowiak (synu Bogdana i Janiny zd. Tadych), zmarłym w dniu 04.02.2014r. na terenie Holandii (Rijssen-Holten), w Polsce ostatnio stale zamieszkałym w miejscowości Żelazno (gmina Wyrzysk). Nie jest znany majątek spadkodawcy za wyjątkiem długu wobec Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie w kwocie 3.355,25 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od 20.01.2010r. Wzywa się wszystkie osoby zainteresowane, aby w terminie 3 (trzech) miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia wykazały przed ww. sądem prawa do spadku po Andrzeju Borowiaku, pod rygorem pominięcia w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku i stwierdzenia nabycia spadku przez ustalonych przez sąd spadkobierców (tj. uczestników postępowania)

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie wykaz inwentarza spadkowego po Mariuszu Przewoźniaku

  Do Sądu Rejonowego w Chodzieży złożono w dniu 21 grudnia 2017r. wykaz inwentarza po Mariuszu Przewoźniaku (nr Pesel 82062603098, syn Jerzego i Grażyny), zmarłym w dniu 28 grudnia 2016r. w Skrzatuszu

  Czytajwięcejo:
 • ogłoszenie w sprawie I Ns 780/16

  Przed Sądem Rejonowym w Chodzieży I Wydziałem  Cywilnym w sprawie I Ns 780/16 toczy się sprawa z wniosku Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. z siedzibą w Warszawie przy udziale Adriana Coppa, Eweliny Coppa i Wiesławy Coppa oraz Banku Gospodarstwa Krajowego (Oddział w Warszawie) o umorzenie trzech zaginionych weksli ...

  Czytajwięcejo: